محصولات موجود در بازاچه خرید

محصول خودتو نمیدونی کجا عرضه کنی؟ ما به فروشت کمک می کنیم...

مراکز عمده خرید

اگر محصولات مورد نیاز ما را دارید آن را ارائه نمایید،محصولاتتان پس از ثبت و تایید کارشناسی به صورت عمده از شما خریداری خواهد شد

اردبیل

تهران

شیراز

مشهد

محصولات پیشنهادی ما

شرکت سلامت محور پایتخت از تمامی تولید کنندگان یا کشاورزان دارای محصولات ذیل دعوت به همکاری می نماید

مرکبات

خشکبار

جو

گندم